ឧបសម្ព័ន្ធទី២
ការដកកងកំលាំង ការឈប់បាញ់
និង វិធានការពាក់ពាន់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី11.វិច្ឆកា 2021.ម៉ោង 16:00

មាត្រា១
ការឈប់បាញ់

១ ​- គ្រប់​ភាគីកម្ពុជា​​ទាំងអស់​​ចាប់​ពីនេះ​ទៅ​ហៅ​ថា​ «បណ្ដា​ភាគី» យល់​ព្រម​អនុវត្ដ​ការ​ឈប់​បាញ់​ទាំង​ស្រុង​មួយ​​លើ​ដី​គោក​ លើ​ទឹក​ និង​ អាកាស​។ ការឈប់​បាញ់​​នេះ​ នឹង ​ត្រូវ​អនុ​វត្ដ​ជា​ពីរ​ដំណាក់​កាល​ ៖
​ដំណាក់​កាល​ទី​១ ការ​ឈប់​បាញ់​ នឹង​ ត្រូវ​អនុ​វត្ដ​ ដោយ​មាន​ការ​ជួយ​គាំ​ទ្រ​ពី​លោក​អគ្គ​លេខា​ធិ​ការ​ នៃ ​អង្គ​ការ​សហ​ប្រ​ជា​ជាតិ​ តាម​រយ​ការ​ជួយ​ឧបត្ថម្ភ​របស់​លោក​។
ដំណាក់កាលទី២ ដែល​ត្រូវ​ចាប់​ផ្ដើម​ដោយ​ឆាប់​រហ័ស ឆាប់រហ័ស​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​ ការ​ឈប់​បាញ់​គ្នា​ត្រូវ​បាន​ពិនិត្យ​មើល​តាម​ដាន​ និង ​បញ្ជាក់​ដោយ​ UNTAC ។ មេ​បញ្ជា​ការ​សឹក​យោធា​របស់​ UNTAC ដោយ​មាន​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​ជា​មួយ​បណ្ដា​ភាគី​ និង កំណត់​ពេល​វេ​លា​ កាល​បរិច្ឆេទ​ពិត​ប្រាកដ​ នៃ ការ​ចាប់​ផ្ដើម​ដំណាក់​កាល​ទី​២។ កាល​បរិច្ឆេទ​នេះ​ ត្រូវ​កំណត់​យ៉ាង​តិច​ ៤សប្ដាហ៍​ មុន​ពេល​ចូល​ជា​ធរ​មាន​ នៃ​ ដំណាក់​កាល​ទី​២ នេះ​។​

២ - បណ្ដា​ភាគី​សន្យា​ថា ចាប់​ពី​ការ​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ​ទៅ​ គេ​ត្រូវ​គោរព​តាម​ការ​ឈប់​បាញ់​ ហើយ​ត្រូវ​បញ្ជាក់​កង​កំលាំង​ប្រ​ដាប់​អាវុធ​ របស់​ខ្លួន​ជា​បន្ទាន់​ អោយ​ដោះ​ដៃ​ចេញ​បី​ការ​ប្រ​យុទ្ធ​ និង ​ជៀស​វាង​ មិន​ធ្វើ​សកម្ម​ភាព​ប្រ​ទូស​រ៉ាយ​ ហើយ​មិនដាក់ពង្រាយ​កង​ទ័ព​ ចលទ្ធទ័ព​ រឺ​ ធ្វើ​សកម្មភាព​​ណា​មួយ​ដែល​នាំ​អោយ​ពង្រីក​ទឹក​ដី​ ដែល​ខ្លួន​កាន់​កាប់​ រឺ​ ដែល​នាំ​អោយ​មាន​ការ​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ឡើង​វិញ​ ក្នុង​ពេល​រង់​ចាំ​ដំណាក់​កាល​ទី២​ ចាប់​ផ្ដើម​នោះ​។​

គេ​បាន​អែក​ភាព​គ្នា​ថា ​ពាក្យ​ «កង​កំលាំង» គឺ​រាប់​បញ្ចូល​កង​ទ័ព​ស្រួច​ ទ័ព​ខេត្ដ​ ទ័ព​ស្រុក​ ស្វ័យ​ត្រាណ​ ហើយ​និង ទ័ព​ជំនួយ​ផ្សេងៗ​ទាំង​អស់​។ នៅ​ក្នុង​រយ​ពេល​ដំណាក់​កាល​ទី​១​ លោក​អគ្គ​លេខា​ធិការ​ អង្គ​ការ​សហ​ប្រជា​ជាតិ​ នឹង ​ផ្ដល់​ នូវ​ ការ​ឧបត្ថម្ភ​ របស់លោក​ដល់​បណ្ដា​ភាគី​ ដើម្បី​ជួយ​គេ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ដ​ដំណាក់​កាល​ទី១ នេះ​។ បណ្ដា​ភាគី​សុខ​ចិត្ដ​ធ្វើ​សហ​ប្រតិ​បត្ដិ​ការ​ជា​មួយ​លោក​អគ្គ​លេខា​ធិការ​ រឺ​ ជាមួយ​តំណាង​របស់​លោក​ ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ការ​ជួយ​ឧបត្ថ​ម្ភ​របស់​លោក​ក្នុង​បញ្ហា​នេះ​។​

៣ - ភាគី​ទាំង​នោះ​យល់​ព្រម​ថា បន្ទាប់​ពី​ការ​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​ លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ​ភ្លាម​ ពត៌​មាន​ខាង​ក្រោម​ នឹង ​ត្រូវ​ផ្ដល់​ជូន​អង្គ​ការ​សហ​ប្រជា​ជាតិ​៖
ក - កំលាំង​កង​ទ័ព​ទាំង​អស់​របស់​ខ្លួន​ អង្ក​ការ​ចាត់​តាំង​ ចំនួន​ និង កន្លែង​ពង្រាយ​ទ័ព​​ច្បាស់​លាស់​ នៅ​ក្នុង​ និង ក្រៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ កន្លែង​ទីតាំង​ពង្រាយ​ទ័ព​ ត្រូវ​គូស​សំដៅ​លើ​ផែន​ទី​មួយ​ ដែល​ដៅ​ទី​តាំង​ទ័ព​ឈរ​ជើង​ទាំង​អស់​ ទោះ​នៅ​ទីនោះ​ មាន​ទ័ព​នៅ​កាន់​កាប់​​ រឺ​ ក៏​គ្មាន​ក្ដី​ ដោយ​រាប់​ទាំង​បណ្ដា​ជំរុំ​រៀប​ចំ​ទ័ព​ បណ្ដា​មូល​ដ្ឋាន​ផ្គត់​ផ្គង់​ និង ផ្លូវ​ផ្គត់​ផ្គង់​។
ខ - បញ្ជី​រួម​ នៃ អាវុធ​ គ្រាប់​រំសេវ​ និង ​សម្ភារ​ដែល​កង​កំលាំង​របស់​ខ្លួន​កាន់​កាប់​ ហើយ​និង​ ទី​តាំង​​ពិត​ប្រា​កដ​នា​នា​ដែល​អាវុធ​ គ្រាប់​រំសេវ និង សម្ភារ​ទាំង​នោះ​កំពុង​ដាក់​ពង្រាយ​។
គ - បញ្ជី​កត់​ត្រា​លំអិត​ នៃ ចំការ​មីន​របស់​ពួក​គេ​ រាប់​បញ្ចូលទាំង​បែប​បទ និង លក្ខ​ណ​សម្បិត្ដ​ទាំងឡាយ​ នៃ មីន​ដែល​គេ​បាន​ដាក់​ និង ពត៌​មាន​ពី​មីន​ អន្ទាក់​ប្រើ​ដោយ​ពួក​គេ​ ព្រម​ទាំង​ពត៏​មាន​ដែល​គេ​អាច​ទទួល​បាន​​ អំពី​​ចំការ​មីន​ រឺ​ មីន​អន្ទាក់​ ដែល​ដាក់​ប្រើ​ដោយ​ភាគី​អែ​ទៀត​។
ឃ - កំលាំង​សរុប​ នៃ កំលាំង​ប៉ូ​លិស​របស់​ខ្លួន​ អង្គ​ការ​ចាត់​តាំង​​ចំនួន​ និង កន្លែង​ពង្រាយ​កំលាំង​ច្បាស់​លាស់​ ព្រម​ទាំង​បញ្ជី​រួម​ នៃ​ អាវុធ​ គ្រាប់​រំសេវ​ ​សម្ភារ និង ទី​កន្លែង​ពិត​ប្រាកដ​ ដែល​អាវុធ​គ្រាប់​រំសេវ​ និង​ សម្ភារ​ កំពុង​ដាក់ពង្រាយ។​​

៤ - នៅ​ពេល​មក​ដល់​កម្ពុជា​ភ្លាម​ ហើយ​មិន​អោយ​តិច​​ជាង​មួយ​សប្ដាហ៍​ មុន​ចាប់​ផ្ដើមដំណាក់​កាល​ទី២​ មេបញ្ជា​ការ​ផ្នែក​យោធា​ នៃ ​អ៊ុន​តាក់​ ដោយ​មាន​ការ​ពិគ្រោះ​ជា​មួយ​ភាគី​ទាំង​ឡាយ​ ត្រូវ​សំរេច​បញ្ចប់​ផែន​ការ​របស់​ UNTAC សំរាប់​​ប្រ​មូល​ផ្ដុំ​ និង ​ដាក់​ក្នុង​បន្ទាយ​ នៃ ​កង​កំលាំង​របស់​ភាគី​ទាំង​នោះ​ និង ​សំរាប់​រក្សា​ទុក​អាវុធ​ គ្រាប់​រំសេវ​ និង សម្ភារ​ ស្រប​តាម​មាត្រា​៣ នៃ​ឧប​សម្ព័ន​នេះ​។ ផែន​ការ​នេះ​ នឹង ​រាប់​បញ្ចូល​ ទាំង​ការ​ជ្រើស​រើស​តំបន់​ប្រ​មូល​ផ្ដុំ​ និង តំបន់​បន្ទាយ​ ក៏​ដូច​ជា​ប្រតិ​ទិន​ ដែល​បាន​ព្រម​ព្រៀង​គ្នា​ហើយ​។ តំបន់​បន្ទាយ​ប្រមូល​ផ្ដុំ​ ត្រូវ​រៀប​ចំឡើង​សំរាប់​ ទំហំ​កង​វារ​សេនា​តូច​ រឺ ធំ​ជាង​នេះ​។

៥ - ភាគី​ទាំង​អស់​យល់​ព្រម​ ចាត់​វិធាន​ការ​ ដើម្បី​ផ្ដល់​ពត៌​មាន​ដល់​កង​កំលាំង​របស់​ខ្លួន​យ៉ាង​តិច​ ២សប្ដាហ៍​ មុន​ចាប់​ផ្ដើមដំណាក់​កាល​ទី​២ ដោយ​ប្រើ​គ្រប់​មធ្យោ​បាយ​ទាក់​ទង​គ្នា​ ដែល​មាន​អំពី​កាល​បរិច្ឆេទ​ និង ពេល​វេលា​ដែល​បាន​យល់​ព្រម​អំពី​ការ​ចាប់​ផ្ដើម​ដំណាក់​កាល​ទី២ អំពី​ផែន​ការ​ ដែល​បាន​យល់​ព្រម​ សំរាប់​ការ​ប្រ​មូល​ផ្ដុំ​ និង ការ​ដាក់​ក្នុង​បន្ទាយ​ នៃ​ កង​កំលាំង​របស់​​ពួក​គេ​ និង សំរាប់​ការ​រក្សា​ទុក​អាវុធ​ គ្រាប់​រំសេវ​ និង​​ សំភារ​របស់​ពួក​គេ​ និង ជា​ពិសេស​អំពី​កន្លែង​ពិត​ប្រា​កដ​ នៃ សប្ដាហ៍​ ក្រោយ​ការ​ចាប់​ផ្ដើម​ដំណាក់​កាល​ទី​២​។

អំពី​ផែន​ការ​ដែល​បាន​ព្រម​ព្រៀង​គ្នា
ការ​ប្រ​មូល​ផ្តុំ​ និង ​ការ​ដាក់​ពង្រាយ​កង​កម្លាំង​របស់​ពួក​គេ​ និង សំរាប់​ការរក្សា​ទុក​អាវុធ​ គ្រាប់​​រំសេវ​ និង ឧបក​រណ៍ របស់​ពួក​គេ​ និង ជា​ពិសេស​អំពី​ទី​តាំង​ពិត​ប្រាកដ​ នៃ តំបន់​ប្រ​មូល​ផ្តុំ​ ដែល​កង​កម្លាំង​របស់​ពួក​គេ​ ត្រូវ​​រាយ​ការណ៍។ ព័ត៌​មាន​បែប​នេះ​ នឹង បន្ត​​ ត្រូវ​​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​បួន​សប្តាហ៍​បន្ទាប់​ពី​ការ​ចាប់​ផ្តើម​ នៃ ដំណាក់​កាល​ទីពីរ​។​

៦ - បណ្ដា​ភាគី​ត្រូវ​គោរព​ប្រតិ​បត្ដិ​តាម​យ៉ាង​ទៀង​ទាត់​បំផុត​ នូវ​ការ​ឈប់​បាញ់​គ្នា​ ហើយ​មិន​ត្រូវ​បង្ករ​ឡើង​វិញ​ នូវ ​ការ​ប្រទូស​រ៉ាយ​ណា​តាម​ផ្លូវ​គោក​ ផ្លូវ​ទឹក​ រឺ ផ្លូវ​អាកាស​ឡើយ​។ បណ្ដា​មេ​បញ្ជា​ការរបស់​ខ្លួន​ស្ថិត​ក្នុង​ទី​តាំង​រៀង​ខ្លួន​ ដោយ​រង់​ចាំ​ធ្វើ​ចលនា​ទៅ​តំបន់​ប្រមូល​ផ្ដុំ​ ដែល​បាន​កំណត់​ ហើយ​ផ្កាក​ឈប់​ធ្វើ​សកម្មភាព​ប្រ​ទូសរ៉ាយ​ និង ពង្រាយ​ទ័ព​ រឺ​ចលនា​ រឺ​ ធ្វើ​អំពើ​ណា​មួយ​ ដែល​ នឹង​ ​ពង្រីក​ទឹក​ដី​ ដែល​ខ្លួន​ត្រួត​ត្រា​ រឺ​ ដែល​អាច​នាំ​ទៅ​ដល់​ ការ​ប្រ​យុទ្ធ​គ្នា​ឡើង​វិញ​នោះ​។​

មាត្រា២
ប្រពន្ធទំ​នាក់​ទំនង​ការ​ងារ​យោ​ធា​ចំរុះ​

ក្រុម​យោ​ធា​ចំរុះ​មួយ​ នឹង ​ត្រូវ​បង្កើត​ឡើង​ ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ ដែល​អាច​កើត​មាន​ឡើង​ក្នុង​ការ​អនុវត្ដន៍​ នូវ ការ​ឈប់​បាញ់​គ្នា​។ ក្រុម​នេះ​ នឹង ​ត្រូវ​ដឹក​នាំ​ដោយ​នាយ​ទាហាន​ជាន់​ខ្ពស់​បំផុត​របស់​ អ.ស.ប. នៅ​កម្ពុជា​ រឺ​ ដោយ​អ្នក​តំណាង​របស់​គាត់​។ ភាគី​នីមួយ​ៗ​ ព្រម​ចាត់​តាំង​ នូវ​ នាយ​ទាហាន​ម្នាក់​ថ្នាក់​ឧត្ដម​សេនីយ​ត្រី​ រឺ ថ្នាក់​ស្មើ​គ្នា​ ដើម្បី​បំរើ​ការ​ក្នុង​ក្រុម​ការ​ងារ​យោ​ធា​ចំរុះ​។ សមាសភាព​ វិធី​ប្រតិបត្ដិ​ការ​ និង ​កន្លែង​ជួប​ជុំ​ នៃ ក្រុម​នេះ​ ត្រូវ​សំរេច​កំណត់​ឡើង​ដោយ​នាយ​ទាហាន​ជាន់​ខ្ពស់​បំផុត​របស់​ អ.ស.ប. ដោយ​មាន​ការ​ពិគ្រោះ​​ ជា​មួយ​ភាគី​ទាំង​ឡាយ​។ ការ​រៀប​ចំប្រ​ពន្ធ​ទាក់​ទង​ដូច​គ្នា​នេះ​ នឹង ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​កំរិត​មេ​បញ្ជា​ការ​យោ​ធា​ថ្នាក់​ក្រោម​ៗ​ ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ជាក់​ស្ដែង​នៅ​ នឹង កន្លែង។

មាត្រា៣
ការ​ប្រមូល​ផ្តុំ​ និង ការ​ដាក់​ពង្រាយ​​កង​កម្លាំង​របស់​ភាគី​ និង
 ការ​រក្សា​ទុក​អាវុធ​ គ្រាប់រំសេវ និង​ ឧបករណ៍​របស់​ពួក​គេ

១ - យោង​តាម​កាល​វិភាគ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ ដែល​មាន​ចែង​ក្នុង​កថា​ខណ្ឌទី​៤ នៃ មាត្រា​១ នៃ ឧប​សម្ព័ន្ធ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ កង​កម្លាំង​ទាំង​អស់​របស់​ភាគី​ ដែល​មិន​ទាន់​បាន​ទៅ​ដល់​​តំបន់​​បន្ទាយ​ ដែល​បាន​កំណត់​រួច​ហើយនោះ​​ នឹង រាយ​កា​រណ៍​ទៅ​តំបន់​ប្រមូល​ផ្តុំ​ ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ និង ដំណើរ​ការ​ដោយ​យោធា​ សមាស​ភាព​របស់ អ៊ុន​តាក់​ តំបន់​ប្រ​មូល​ផ្តុំ​ទាំង​នេះ​ នឹង ត្រូវ​បង្កើត​ឡើង​ និង ដំណើរ​ការ​មិន​លើស​ពី​មួយ​សប្តា​ហ៍​ មុន​កាល​បរិច្ឆេទ​ នៃ ការ​ចាប់​ផ្តើម​​ ដំណាក់​កាល​ទី​ពីរ​។ ភាគី​យល់​ព្រម​ រៀប​ចំ​កង​កម្លាំង​ទាំង​អស់​របស់​ពួក​គេ​ ដោយ​អាវុធ​ អាវុធ​យុទ្ធ​ភ័ណ្ឌ​ និង ឧបករណ៍​ទាំង​អស់​របស់​ពួក​គេ​ ដើម្បី​​រាយ​ការណ៍​ទៅ​តំបន់​ប្រមូល​ផ្តុំ​ឡើង​វិញ​ ក្នុង​រយៈ​ពេល​ពីរ​សប្តាហ៍​ បន្ទាប់​ពី​ការ​ចាប់​ផ្តើម​ នៃ ដំណាក់​កាល​ទី​ពីរ​។ បុគ្គ​លិក​ទាំង​អស់​ ដែល​បាន​រាយ​ការណ៍​ ទៅ​តំបន់​ប្រ​មូល​ផ្តុំ​ នឹង ត្រូវ​បាន​អម​ដំណើរ​ដោយ​បុគ្គ​លិក​ នៃ អង្គ​ភាព​យោធា​អ៊ុន​តាក់​ដោយ​មាន​អាវុធ​គ្រាប់​រំសេវ និង ឧប​ក​រណ៍​របស់​ពួក​គេ​ ទៅ​កាន់​តំបន់​ដែល​បាន​កំណត់​។ គ្រប់​ភាគី​យល់​ព្រម​ធានា​ថា​ បុគ្គ​លិក​ ដែល​រាយ​កា​រណ៍​ទៅ​តំបន់​ប្រមូល​ផ្តុំ​ នឹង អាច​ធ្វើ​បាន​ដោយ​សុវត្ថិ​ភាព​ និង គ្មាន​ឧប​សគ្គ​។​

២ - ផ្អែក​លើ​ព័ត៌​មាន​ដែល​ផ្តល់​ជូន​ ស្រប​តាម​កថា​ខ័ណ្ឌ​ទី​៣​ នៃ​មាត្រា​១ នៃ​ឧប​សម្ព័ន្ធ​បច្ចុប្បន្ន​ អ៊ុន​តាក់​ នឹង បញ្ជាក់​ថា​ ដំណើរ​ការ​រៀប​ចំ​ក្រុម​ឡើង​វិញ និង ការ​ដាក់​ពង្រាយ​កង​ពល​តូច​ ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់ ​ស្រប​តាម​ផែន​​ការ​ដែល​មាន​ចែង​ក្នុង​កថា​ខណ្ឌ​ទី​៤ នៃ មាត្រា​១ នៃ​ឧប​សម្ព័ន្ធ​នេះ​​។ អ៊ុន​តាក់​ នឹង ខិត​ខំ​បញ្ចប់​ដំណើរ​ការ​ទាំង​នេះ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ៤​សប្តាហ៍​ គិ​ត​​ចាប់​​​ពី​ថ្ងៃ​ចាប់​ផ្តើម​ដំណាក់​កាល​ទី​២​។ នៅ​ពេល​បញ្ចប់​ ការ​ប្រ​មូល​ផ្តុំ​កង​កម្លាំង​ទាំង​អស់​ និង ចលនា​ របស់​ពួក​គេ​ទៅ​កាន់​តំបន់​ដាក់​ឃុំ​រៀង​ៗ​ខ្លួន​ មេ​បញ្ជា​ការ​ នៃ សមា​ស​ភាព​យោធា​របស់​អ៊ុន​តាក់​ នឹង ជម្រាប​ជូន​ភាគី​ទាំង​បួន​។​

៣ - ភាគី​ឯក​ភាព​ថា​ នៅ​ពេល​ដែល​កម្លាំង​របស់​ពួក​គេ​ ចូល​ទៅដល់​បន្ទាយ​ ដែល​បាន​កំណត់​ទុកហើយ​ មេ​បញ្ជា​ការ​ណែ​នាំ​ឱ្យ​ប្រ​គល់​អាវុធ​គ្រាប់​រំសេវ​ និង ឧបក​រណ៍​ សម្ភារ​ទាំង​អស់​របស់​ពួក​គេ​ទៅ​ អ៊ុនតាក់ ជា​បន្ទាន់​ ដើម្បី​រក្សា​ទុក​នៅ​ក្នុង​មន្ទីរ​របស់​អ៊ុនតាក់​។

៤ - អ៊ុនតាក់ នឹង​ត្រួត​ពិនិត្យ​អាវុធ​ គ្រឿង​ផ្ទុះ​ និង ឧប​ករណ៍​ ដែល​បាន​ប្រគល់​ទៅ​ឱ្យ​ ដោយ​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ នឹង បញ្ជី ដែល​មាន​ចែង​ក្នុង​កថា​ខណ្ឌ​ទី​៣ ខ នៃ​មាត្រា​១ នៃ​ឧប​សម្ព័ន្ធ​នេះ​ ដើម្បី​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ថា​ សព្វា​វុធ​គ្រាប់​រំសេវ​ និង ឧប​ករណ៍​ទាំង​អស់​ ដែលជា​​​កម្ម​​សិទ្ធិ​​របស់​​ភាគី​ ត្រូវ​​បាន​ប្រគល់អោយ​នៅ​ក្រោម​ការគ្រប់​គ្រង​របស់ UNTAC ហើយ​។

មាត្រា៤
ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​ភស្ដុភា​ឡើង​វិញ​ ដល់​កង​ទ័ព​
ដែលដាក់ប្រមូល​ផ្ដុំ​នៅ​ក្នុង​​បន្ទាយ

សមា​សភាព​យោធា​របស់​ អ៊ុនតាក់ នឹង ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​ឡើង​វិញ​ នៃ កង​កម្លាំង​ទាំង​អស់​របស់​ភាគី​ ក្នុង​ដំណើរ​ការ​ដាក់​ប្រមូល​ផ្តុំ​នៅ​ក្នុងបន្ទាយ​​ និង ការ​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​បន្ទាយ​។ ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​ឡើង​វិញ​នេះ​ នឹង ត្រូវ​បាន​កំណត់​ចំពោះ​ ឧប​ករណ៍​សម្ភារ​ដែល​គ្មាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​ ដូច​ជា អាហារ​ ទឹក​ សម្លៀក​បំពាក់​ និង​ ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​វេជ្ជ​សាស្ត្រ​ ព្រម​ទាំង​ការ​ផ្តល់​ការ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ផង​ដែរ​។

មាត្រា៥
ដំណោះស្រាយចុងក្រោយ នៃ កងកម្លាំងរបស់ភាគី
ចំពោះអាវុធ យុទ្ធភ័ណ្ឌ និង ឧបករណ៍ របស់ពួកគេ

១ - ដើម្បី​ពង្រឹង​គោល​បំណង​ នៃ ដំណោះ​ស្រាយ​នយោ​បាយ​ដ៏​ទូ​លំ​ទូលាយ​មួយ​ កាត់​បន្ថយ​ហា​និភ័យ​ នៃ ការ​វិល​ត្រឡប់​ទៅ​រក​សង្គ្រាម​ ដែល​​ធ្វើ​ឱ្យ​ស្ថាន​ការណ៍​សន្តិ​សុខ​មាន​ស្ថិរ​ភាព​ និង បង្កើត​ទំនុក​ចិត្ត​ រវាង​ភាគី​ ចំពោះ​ជំលោះ​គ្រប់​ភាគី​ទាំង​អស់​ យល់​ស្រប​ក្នុង​ការ​កាត់រំសាយ​​កង​​ទ័ព​ចេញ​​ជា​ជំហាន​ៗ និង មាន​តុល្យ​ភាព​​ យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ ៧០​ភាគ​រយ​ នៃ ​កម្លាំង​យោធា​របស់​ពួក​គេ​។ ដំណើរ​ការ​នេះ​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​ផែន​ការ​លម្អិត​ ដែល​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំឡើង​ដោយ​ អ៊ុនតាក់​ ដោយ​ផ្អែក​លើ​ព័ត៌​មាន​ ដែល​បាន​ផ្តល់​ជូន​តាម​មាត្រា​១ នៃឧ​ប​សម្ព័ន្ធ​នេះ​ និង នៅ​ក្នុង​ការ​ពិគ្រោះ​យោ​បល់​ជា​មួយ​ភាគី​។ វា​គួរ​តែ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​មុន​ពេល​បញ្ចប់​ នៃ ដំណើរ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ និង នៅ​កាល​បរិច្ឆេទ​ ដែល​ត្រូវ​កំណត់​ដោយ​តំណាង​ពិសេស​របស់​អគ្គ​លេខា​ធិការ​។​

២ - ភាគីកម្ពុជា​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ថា​ នឹង​កាត់រំសាយ​​កង​កម្លាំងទ័ព​ ​ដែល​នៅ​សេស​សល់​ទាំង​អស់​មុន​ រឺ មិន​យូរ​ប៉ុន្មាន​ក្រោយ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ហើយ​ ក្នុង​កំរិត​ដែល​ការ​កាត់រំសាយ​នោះ​មិន​​អាច​គោរព​បានទាំងស្រុង​ ត្រូវ​គោរព​តាម​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ណា​មួយ​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​ជាប់​ឆ្នោត​ថ្មី​ ដែល​កើត​ឡើង​ស្រប​តាម​មាត្រា​១២ នៃ កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ​ ទាក់​ទង​ នឹង ការ​បញ្ចូល​ផ្នែក​ខ្លះ​ រឺ កម្លាំង​ទាំង​អស់​នោះ​ទៅ​ក្នុង​កង​ទ័ព​ជាតិ​ថ្មី​។​ នៅ​ពេល​បញ្ចប់​ការ​ដក​ហូត​អាវុធ​ ដែល​មាន​ចែង​ក្នុង​កថា​ខណ្ឌ​ទី​១ ភាគី​កម្ពុជា​ និង តំណាង​ពិសេស​របស់​អគ្គ​លេខា​ធិការ​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​ទាក់​ទង​ នឹង ការ​រៀប​ចំ​ចុង​ក្រោយ​ នៃ កម្លាំង​ដែល​នៅ​សេស​សល់​ក្នុង​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​ ដើម្បីកំណត់ថាតើមួយណាខាងក្រោមត្រូវអនុវត្ត ៖

ក) ប្រសិន​បើ​​ភាគី​យល់​ព្រម​ បន្ត​ការ​កាត់រំសាយ​កង​ទ័ព​ទាំ​ង​អស់​ រឺ កង​កម្លាំ​ង​ខ្លះ ដែល​នៅ​សេស​សល់​មុន​ពេល​ រឺ មិន​យូរ​ប៉ុន្មាន​បន្ទាប់​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ អ្នក​តំណាង​ពិសេស​ត្រូវ​រៀប​ចំ​កាល​វិភាគ​ សម្រាប់​ការ​ពិគ្រោះ​យោ​បល់​ជា​មួយ​ពួក​គេ​។

ខ) ប្រសិន​បើ​ការរំសាយ​ទាំង​ស្រុង ​នៃ ​កម្លាំង​ដែល​នៅ​សេស​សល់​ មិនអាច​ធ្វើ​បាន​មុន​ រឺ ក្រោយការបោះ​ឆ្នោត​បន្ដិចទេ​ ភាគី​ទាំង​នេះ​ ត្រូវ​ប្រគល់​កង​​កម្លាំង​​ទាំង​​អស់​​របស់​​ខ្លួន ​​ដែល​​នៅ​​សល់​នៅ​​ក្នុង​​បន្ទាយ​​ ដល់​​រដ្ឋា​ភិបាល​ជាប់​ឆ្នោត​ថ្មី​ ស្រប​តាម​មាត្រា​១២ នៃ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ​ ដើម្បីពិនិត្យ​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​កង​ទ័ព​ជាតិ​ថ្មី​។ ពួក​គេ​យល់​ស្រប​បន្ថែម​ទៀត​ថាកង​កម្លាំង​ណា​មួយ​ ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​កង​ទ័ព​ជាតិ​ថ្មី​ នឹង​ត្រូវ​បាន​រំសាយ​​ចេញ​ភ្លាម​ៗ​ តាម​ផែន​ការ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ដោយ​តំណាង​ពិសេស​។ ទាក់​ទង​ នឹង ដំណោះ​ស្រាយ​​​ចុង​​ក្រោយ​ ​នៃ ​កងកម្លាំង ដែល​នៅ​សេស​សល់​ រួម​ទាំង​សព្វា​​វុធ​គ្រាប់​រំសេវ​ និង ឧបករណ៍សម្ភារ​ទាំង​អស់​ ​ខណៈ​ដែល​ខ្លួន​ដក​​ខ្លួន​ចេញ​ពី​ប្រ​ទេស​កម្ពុជា​ អ៊ុន​តាក់​ នឹង រក្សា​សិទ្ធិ​អំណាច​ តាម​​ការ​ចាំ​បាច់​ ដើម្បី​ធានា​ការ​ផ្ទេរ​សណ្តាប់​ធ្នាប់​ទៅ​ឱ្យ​រដ្ឋា​ភិបាល​ជាប់​ឆ្នោត​ថ្មី​ នៃ ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំង​នោះ​ ដែល​ខ្លួន​បាន​អនុវត្ត​ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​អន្តរ​កាល​។​

៣ - អ៊ុន​តាក់​ នឹង ជួយ​តាម​តម្រូវ​ការ​ នូវ​កង​កំលាំង​ដែល​រំសាយ​ រួម​ទាំង​​​​ការ​​​ធ្វើ​សមា​ហ​រណ​កម្ម មុន​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ អោយ​​​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ជី​វភាព​ស៊ីវិល​​​។​

៤- ក- អ៊ុន​តាក់​ នឹង​ ត្រួត​​ពិនិត្យ ការ​ពារ​សព្វា​វុធ​គ្រាប់​រំសេវ និង ឧបករណ៍ ទាំង​អស់​របស់​ភាគី​នា​នា​ ក្នុង​កំឡុង​អន្តរ​កាល​នេះ​។
ខ - នៅ​ពេល​ដែល​កង​កម្លាំង​នៅ​ក្នុង​បន្ទាយ​ស្រប​តាមកថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះ អ៊ុន​តាក់​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​កាត់​បន្ថយ​ក្នុង​ពេល​ជា​មួយ​គ្នា​ នូវ​ អា​វុធ​យុទ្ធ​ភ័ណ្ឌ និង ឧបក​រណ៍​ ដែល​រក្សាទុក​នៅ​ក្នុងតំបន់បន្ទាយ​។ ចំពោះ​កង​កម្លាំង​ ដែល​នៅ​សេស​សល់​​ក្នុង​តំបន់បន្ទាយ ​ការ​ចូល​ទៅ​យក​​អាវុធ​យុទ្ធ​ភ័ណ្ឌ​ និង ឧបក​រណ៍​ របស់​ពួក​គេ​គឺ​អាស្រ័យ​លើ​ការ​អនុញ្ញាត​ច្បាស់​លាស់​របស់​អ្នក​តំណាង​ពិសេស​របស់​អគ្គ​លេខា​ធិការ​។​
គ - ប្រសិន​បើមាន​ការ​រំសាយ​​កម្លាំង​យោ​ធា​បន្ថែម​ទៀត​ ស្រប​តាម​កថា​ខណ្ឌ​២. ក ​ខាង​លើ​នេះ​ អ៊ុនតាក់ នឹង ធ្វើ​ការ​កាត់​បន្ថយ​តាម​សមា​ត្រ​ដូច​គ្នា​ នូវ​ អាវុធអា​យុទ្ធ​ភ័ណ្ឌ និង​ឧបករណ៍សម្ភារ​សឹក​ ដែលរក្សាទុកនៅក្នុងតំបន់បន្ទាយ។
ឃ- ការ​ប្រគល់​អាវុធ​ អាវុធ​​យុទ្ធ​ភ័ណ្ឌ និង បរិក្ខារ​គ្រប់​ប្រភេទ​ចុង​ក្រោយ​ នឹង ត្រូវ​កំណត់​ដោយ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ដែល​កើត​ឡើង​តាម​រយៈ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និង យុត្តិ​ធម៌​ស្រប​តាម​មាត្រា​១២​ នៃ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ​។​

មាត្រា៦
ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជាក់​ អំពី​ការ​ដក​ទ័ព​ចេញ​ពី​កម្ពុជា​ និង ​ការ​មិន
​ត្រ​លប់​វិញ​ នៃ ​កង​កម្លាំង​ទ័ព​បរ​ទេស​គ្រប់​ប្រ​ភេទ​ទាំង​អស់​​

១ - ក្នុង​រយ​ពេល​មិន​តិ​ច​ជាង​ពីរ​សប្ដាហ៍​ មុន​ពេល​ចាប់​ផ្ដើម​ដំណាក់​កាល​ទី​២ នា​ការ​ឈប់​បាញ់​គ្នា​ គេ​ត្រូវ​ផ្ដល់​អោយ​ អ៊ុន​តាក់​ នូវ​ ពត៌​មាន​លំ​អិត​ ជា​លាយ​លក្ខណ៍​អក្សរ​ស្ដី​ពី​ការ​ដក​កង​ទ័ព​បរ​ទេស​។ ពត៌​មាន​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​រួម​មាន​ចំណុច​ដូច​ត​ទៅ​នេះ៖
ក - កំលាំង​សរុប​ចាត់​តាំង​ និង ការ​ដាក់​ពង្រាយ​ នៃ ​កង​កំលាំង​ទាំង​នេះ​។
ខ - បញ្ជី​សរុប​ នៃ គ្រឿង​សព្វា​វុធ​ គ្រាប់​រំសេវ​ និង ឧបករណ៍​សម្ភារ ដែល​កង​កំលាំង​ទាំង​នេះ​កាន់​កាប់​ និង កន្លែង​ទី​តាំង​ពិត​ប្រាកដ​ នៃ របស់​ទាំង​អ​ស់​នេះ។
គ - ផែន​ការ​ដកទ័ព​ចេញ​ អនុវត្ដ​ហើយ​​ក្ដី​ រឺ ដែល​នឹង​ត្រូវ​អនុវត្ដ​ រួម​ទាំង​ផ្លូវ​ដក​ទ័ព​ចេញ​ ចំណុច​ឆ្លង​ដែន​ និង​ ពេល​វេលា​ចាក​ចេញ​ពី​កម្ពុជា​​។

២ - លើ​មូល​ដ្ឋាន​ នៃ​ ពត៌​មាន​ ដែល​គេ​ផ្ដល់​អោយ​ ស្រប​ទៅ​តាម​កថា​ខ័ណ្ឌ​ទី១​ ខាង​លើ​នេះ​ អ៊ុន​តាក់​ នឹង​ ធ្វើ​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ និង ស៊ើប​អង្កេត​តាម​របៀប​ ដែល​ខ្លួន​យល់​ថា​សម​ស្រប​។
ភាគីដែល​បាន​ផ្ដល់​ពត៌មាន​អោយ​ ត្រូវ​ផ្ដល់​បុគ្គ​លិក​របស់​ខ្លួន​ អោយ​ចុះ​អម​ដំណើរ​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ អង្កេត​របស់​ UNTAC ។​

ក្រម​ការ​ងារ​យោ​ធា​ចំរុះ​ ដែល​មាន​ចែង​នៅ​ក្នុង​មាត្រា​២ នៃ​ឧប​សម្ព័ន្ធ​នេះ​ ត្រូវ​ជួយ​ អ៊ុន​តាក់​ ក្នុង​ការ​អនុវត្ដ​ភារ​កិច្ច​ដូច​ចែង​ខាង​លើ​នេះ។

មាត្រា៧
ការ​បញ្ឈប់ជំនួយ​ ផ្នែក​យោធា​ពី​ខាងក្រៅដល់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់​​​

១ - ភាគី​ទាំង​អស់​សន្យា​ថា​ ចាប់​តាំង​ពី​ពេល​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ​ទៅ​ ឈប់​ទទួល​យក រឺ ស្វែង​រក​ជំនួយ​យោ​ធា​ពី​ខាង​ក្រៅ​ទាំង​អស់​ រួមទាំង​អាវុធ​ យុទ្ធភណ្ឌ​គ្រាប់​រំសេវ​ និង ឧបករណ៍​សម្ភារ លើក​មក​ពី​ប្រភព​ខាង​ក្រៅ​។

២ - ហត្ថ​លេខី​ទាំង​ឡាយ​ ដែល​ទឹក​ដី​ប្រទេស​ខ្លួន​ស្ថិត​ជាប់​ នឹង ​កម្ពុជា​ គឺ​រដ្ឋា​ភិបាល​ នៃ​ សាធារ​ណ​រដ្ឋ​ប្រជា​មានិត​ប្រ​ជា​ធិបតេយ្យ​លាវ​ រាជា​ណាចក្រ​ថៃ​ឡង់​ និង សាធារណ​រដ្ឋ​សង្គម​និយម​វៀត​ណាម​ សន្យា​ថានឹង៖​
ក - ហាម​ឃាត់​មិន​អោយ​ទឹក​ដី​ នៃ ប្រ​ទេស​រៀង​ៗ​ខ្លួន​ រាប់​ទាំង​ដែន​ដី​ ដែន​សមុទ្រ​ និង ដែន​អាកាស​ កុំ​អោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ ក្នុង​បំណង​ផ្ទាល់​ ជំនួយ​យោ​ធា​តាមរូប​ភាព​ណា​មួយ​អោយ​ដល់​កម្ពុជា​ឡើយ​។ ការ​ផ្ដល់​ភស្ដុ​ភា​រជា​ថ្មី​ ដូច​ជា​​ ស្បៀង​ ទឹក​ សំលៀក​បំពាក់​ និង សម្ភារ​ពេទ្យ​ តាមរយ​ប្រ​ទេស​ទាំង​នោះ​ នឹង ត្រូវបាន​អនុញ្ញាត​ ប៉ុន្ដែ​ត្រូវ​ជា​កម្មវត្ថុ​ ត្រូវ​ការពិនិត្យមើល​ដោយ​ អ៊ុន​តាក់​ ពេល​មក​ដល់​កម្ពុជា​ ដោយ​មិន​ធ្វើ​អោយ​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​​ ប្រការ​នៃអនុ​កថាខ័ណ្ឌ​ គ ខាង​ក្រោម​នេះ។​​
ខ - បញ្ជាក់​ជា​លាយ​លក្ខណ៍​អក្សរ​ ទៅ​ដល់​មេបញ្ជា​ការ​ នៃ ផ្នែក​យោធា​របស់​អ៊ុនតាក់​ មិន​អោយ​លើស​ពី ៤សប្ដាហ៍​ បន្ទាប់​ពី​ចាប់​ផ្ដើម​ដំណាក់​កាល​ទី​២ នៃ​ការ​ឈប់​បាញ់​គ្នា​ថា​ គ្មាន​កង​កំលាំង អាវុធ​ គ្រាប់​រំសេវ​ រឺ ឧបករណ៍​សម្ភា​រ​យោ​ធា​របស់​ភាគី​កម្ពុជា​ណា​មួយ​ មាន​វត្ត​មាន​ក្នុង​ទឹក​ដី​របស់​ខ្លួន​ឡើយ​។
គ - ទទួល​យក​មន្ត្រី​ទំនាក់​ទំនង​ របស់​អ៊ុន​តាក់​ម្នាក់​ នៅ​ក្នុង​រដ្ឋធានី​រៀង​ៗ​ខ្លួន និង ចាត់​តាំង​នាយ​ទាហាន​ម្នាក់​ ដែល​មាន​ឋានន្ដរស័ក្ដិ​ជា​ វរសេនី​អែក​ រឺ ឋានប្រ​ហាក់​ប្រហែល​គ្នា​នេះ​ មិន​អោយ​ហួស​ពី​៤ សប្ដាហ៍​ បន្ទាប់​ពី​ចាប់​ផ្ដើម​ដំណាក់​កាល​ទី​២​ នៃ​ការ​ឈប់​បាញ់​គ្នា​ ដើម្បី​ជួយ​អ៊ុន​តាក់​ក្នុង​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​រាល់​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ តវ៉ា​ ដោយ​គោរព​យ៉ាង​ត្រឹម​ត្រូវ​ចំពោះ​ អធិបតេយ្យភាព​របស់​គេ​រៀង​ៗ​ខ្លួន​ថា កំពុង​មាន​សកម្ម​ភាព​កើត​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ទឹក​ដី​របស់​ខ្លួន​ ដែល​ផ្ទុយ​ទៅ​ នឹង ​ប្រការ​ទាំង​ឡាយ​ នៃ​ ជំណោះ​ស្រាយ​នយោ​បាយ​រួម​។​

៣ - ដើម្បី​អោយ​អ៊ុនតាក់​អាច​តាម​ដាន​ ការ​បញ្ឈប់​ជំនួយ​បរ​ទេស​ ទៅ​អោយ​ភាគី​កម្ពុជា​ទាំង​អស់​ បណ្ដា​ភាគី​ព្រម​ព្រៀង​ថា​ បន្ទាប់​ពី​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​គ្នា​នេះ​ គេ​ នឹង ផ្ដល់​ជូន​ដល់​ UNTAC នូវ ពត៌មាន​ដែល​គេ​មាន​អំពី​ផ្លូវ​ និង មធ្យោ​បាយ​ដែល​អាវុធ​គ្រាប់​រំសេវ​ និង សម្ភារ​យោធា​បាន​ផ្ដល់​ទៅ​អោយ​ភាគី​ណា​មួយ​កន្លង​មក​។ បន្ទាប់​ពី​ដំណាក់​កាល​ទី​២​ ការ​ឈប់​បាញ់​គ្នា​ចាប់​ផ្ដើម​ភ្លាម​នោះ​ UNTAC- នឹង អនុវត្ដ​វិធាន​ការ​ជាក់​ស្ដែង​ដូច​តទៅ៖
ក - បង្កើត​កន្លែង​ត្រួត​ពិនិត្យ​តាម​ផ្លូវ​ និង កន្លែង​ជ្រើស​រើស​មួយ​ចំនួន​ តាម​បណ្ដោយ​ព្រំដែន​ ខាង​កម្ពុជា និង ព្រលាន​​យន្ដ​ហោះ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។
ខ - យាម​ល្បាត់​តាម​ឆ្នេរ​សមុទ្រ​ និង តាម​ដង​ផ្លូវ​ទឹក​ទាំង​ឡាយ​ ក្នុង​ប្រ​ទេស​កម្ពុជា​។
គ - រក្សា​ក្រុម​ចល័ត​ នៅ​កន្លែង​យុទ្ធ​សាស្ដ្រ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​​កម្ពុជា​ ដើម្បី​យាម​ល្បាត​ និង ស៊ើប​អង្កេត​ការ​ចោទ​ប្រ​កាន់​ អំពី​ការ​ផ្ដល់​អាវុធ​ទៅ​អោយ​បណ្ដា​ភាគី​ណា​មួយ​។

មាត្រា៨
កន្លែង​លាក់​អវុធ​ និង សម្ភារសឹក​យោធា​​

១ - ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​សភាព​ការ​ណ៍​​សន្ដិ​សុខ មាន​ស្ថិរ​ភាព​ កសាង​ជំនឿទុក​ចិត្ដ​ និង បន្ថយ​ការ​ផ្ដល់​អាវុធ​ និង សម្ភារសឹក​យោធា​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ភាគី​នីមួយៗ​ ព្រម​ព្រៀង​ផ្ដល់​ដល់​បញ្ជា​ការ​ផ្នែក​យោ​​ធា​របស់​ UNTAC នូវ​ពត៌មាន​ទៃង​ឡាយ​ដែល​ខ្លួន​មាន​ រាប់​ទាំង​ផែន​ទី​ដែល​មាន​ទំនូស​បញ្ជាក់​ច្បាស់​ អំពី​កន្លែង​លាក់​អាវុធ​ និង សម្ភារសឹក​ដែលគេ​ដឹង​ រឺ ដែល​គេ​សង្ស័យ​នៅទូ​ទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ អោយ​បានមុន​កាល​បរិច្ឆេទ​ ដែល​កំណត់​ដោយ​បញ្ជា​ការ​យោ​ធា​របស់​ UNTAC នេះ។

២ - លើមូល​ដ្ឋាន​ពត៌​មាន​ដែល​បាន​ទទួល​ ផ្នែក​យោ​ធា​របស់​ UNTAC ក្រោយ​ថ្ងៃ​ដែល​បាន​ចែង​នៅ​ក្នុង​កថា​ខ័ណ្ឌ​១ ត្រូវ​ពង្រាយ​ក្រុម​ពិនិត្យ​ បញ្ជាក់​ដើម្បី​ទៅ​ស៊ើប​អង្កេត​តាម​របាយ​ការណ៍​នី​មួយៗ​ និង បំផ្លាញ​កន្លែង​លាក់​អាវុធ​ នីមួយ​ៗ​ដែល​បាន​រក​ឃើញ។

មាត្រា៩
គ្រឿង​យុទ្ធភណ្ឌ​ ដែលមិនទាន់​ផ្ទុះ​​​

១ - ក្រោយ​ពេល​មក​ដល់ប្រ​ទេស​កម្ពុជា​ភ្លាម​ ផ្នែក​យោ​ធា​របស់​ UNTAC ជា​ជំហាន​ដំបូង​ត្រូវ​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ អោយ​គូស​ចំណាំ​យ៉ាង​ច្បាស់​លាស់ រាល់​ចំការ​មីន​ ដែល​បាន​ដឹង​ហើយ​។

២ - ភាគី​ទាំង​អស់​ព្រមព្រៀង​គ្នា​ថា​ ក្រោយ​ពី​ការ​បញ្ចប់​ដំណើរ​ការ​ប្រមូលផ្ដុំ​ និង ដាក់​ក្នុង​ជំរុំ​ហើយ​ ស្រប​តាមមាត្រា​ទី៣ នៃ​ឧបសម្ព័ន្ធ​នេះ​ ភាគី​ទាំង​នេះ​ នឹង ​រៀប​ចំ​អោយ​មាន​ ក្រុម​បោស​សំអាត​មីន​ ដែល​ត្រូវ​ចាក​ចេញ​ពី​តំបន់​បន្ទាយ​ស្នាក់​នៅ​ ដោយ​នៅ​ក្រោម​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​របស់​បុគ្គ​លិក​យោ​ធា​របស់​ UNTAC ដើម្បី​ជួយ​ UNTAC ដក​ហូត​ចេញ​ រឺ ធ្វើ​អោយ​លែង​ផ្ទុះ​ គ្រឿង​យុទ្ធ​ភ័ណ្ឌ​ទាំង​ឡាយ​ ដែល​នៅ​សេស​សល់​ហើយ​មិន​ទាន់​ផ្ទុះ​ គ្រាប់​មីន​ រឺ​ វត្ថុ​​ទាំង​អស់​នេះ​ ដែល​មិន​​អាច​ទុក​ដាក់​បាន​ នឹង​ ត្រូវ​បាន​សំគាល់​​យ៉ាង​ច្បាស់​តាម​ប្រព័ន្ធ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​ដោយ​សមា​សភាព​យោធា​របស់​អ៊ុន​តាក់​។​

៣ - អ៊ុនតាក់ត្រូវ៖
ក- អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​អប់​រំ​សាធា​រណៈ​ដ៏​ធំ​មួយ​ក្នុង​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ និង ជៀស​វាង​គ្រឿង​ផ្ទុះ​
ខ - បណ្តុះ​បណ្តាល​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​កម្ពុជា​ អោយ​បោះ​ចោល​ឧបករណ៍​យុទ្ធ​ភ័ណ្ឌ​មិន​ទាន់​ផ្ទុះ
​ គ - ផ្តល់​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ អំពី​ការ​​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​ ​ដល់​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​កម្ពុ​ជា​

មាត្រា១០
ការស៊ើបអង្កេតអំពីការរំលោភបំពាន

១ - បន្ទាប់​ពី​ការ​ចាប់​ផ្តើម​ នៃ ដំណាក់​កាល​ទី​២ នៅ​ពេល​ទទួល​បាន​ព័ត៌​មាន​ រឺ ពាក្យ​បណ្តឹង​ណា​មួយ​ពី​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​ និង ករណី​មិន​គោរព​តាម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ នៃ ឧប​សម្ព័ន្ធ​បច្ចុប្បន្ននេះ​ រឺ បទ​បញ្ញត្តិ​ពាក់​ព័ន្ធ​នោះ​ អ៊ុនតាក់ នឹង​ធ្វើ​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​ ដោយ​វិធី ​​ដែល​​អាច​​ចាត់​ទុក​ថា​សម​រម្យ​។ កន្លែង​ដែល​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅ​ ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​​ទៅ នឹង ពាក្យ​បណ្តឹង​របស់​ភាគី​ណា​មួយ​ ភាគី​នោះ​ នឹង តម្រូវ​អោយ​​មាន​បុគ្គ​លិក​ ដើម្បី​អម​ដំណើរ​អ្នក​ស៊ើប​អង្កេត​ អ៊ុនតាក់​។ លទ្ធ​ផល​ នៃ ការ​ស៊ើប​អង្កេត​បែប​នេះ​ នឹង ត្រូវ​បញ្ជូន​ដោយ​ អ៊ុន​តាក់​ ទៅ​ឱ្យ​ភាគី​ដែល​ប្តឹង​តវ៉ា​ ទាមទារ​ ហើយ​បើ​ចាំ​បាច់​ទៅ ​SNC​។

២ - អ៊ុនតាក់ក៏ នឹង ធ្វើ​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​លើ​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​ផ្ទាល់​របស់​ខ្លួន​ ក្នុង​ករណី​ផ្សេង​ទៀត​ នៅ​ពេល​ដែល​មាន​ហេតុ​ផល​ ជឿ​ជាក់​ រឺ សង្ស័យ​ថា​ ការ​រំលោភ​លើ​ឧប​សម្ព័ន្ធ​នេះ​រឺ បទ​បញ្ញត្តិ​​ ពាក់​ព័ន្ធ​អាច​ នឹង កើត​ឡើង​។​

មាត្រា១១
ការដោះលែងអ្នកទោសសង្គ្រាម

សមាសភាព​យោធា​របស់​ UNTAC នឹង ផ្តល់​ជំនួយ​តាម​តម្រូវ​ការ​ ដល់​គណ​កម្មា​ធិការ​កាក​បាទ​ក្រហម​​អន្តរ​ជាតិ​ ក្នុង​ការ​បញ្ចប់​មុខ​ងារ​របស់​ខ្លួន​ទាក់​ទង​ នឹង ការ​ដោះ​លែង​អ្នក​ទោស​សង្គ្រាម​។​

មាត្រា១២
ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ និង ការតាំងទីលំនៅថ្មី
របស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលផ្លាស់ទីលំនៅ

ផ្នែក​យោ​ធា នៃ UNTAC នឹង​ ជួល​ឧបត្ថម​តាម​ការ​ចាំ​បាច់​ ដល់​ការធ្វើ​​មាតុ​ភូមិ​និវត្តន៍​ របស់​​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ និង ជន​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ទី​កន្លែង​ ដែល​អនុវត្ដទៅ​ស្រប​តាម​មាត្រាទី​១៩ និង ២០ នៃ​ កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ​​ ជា​ពិសេស​ការ​បោស​សំអាត​មីន​ ចេញ​ពី​ផ្លូវ​មាតុ​ភូមិ​និវត្តន៍​ មជ្ឈ​​មណ្ឌល​ទទួល​ និង តំបន់​តាំង​ទី​​លំ​នៅ​ថ្មី​ ក៏​ដូច​ជា​​ការ​ការ​ពារ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ទទួល​ជន​ធ្វើ​មាតុភូមិ​​និវត្តន៍​ផង​ដែរ​។