ឯកសារ មហាបុរសខ្មែរ
អ្នកស្រាវជ្រាវ អេង សុត
សមាជិកនៃគណកម្មការប្រវត្ដិសាស្ដ្រ និង វប្បធម៌
រក្សាសិទ្ធិ គ្រប់យ៉ាង
**********************************************


ព្រះរាជពង្សាវតារខ្មែរ  
តាមសាស្ដ្រាស្លឹករិត

ការផ្សាយរបស់មណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនៅស្វីស
ផែនដីព្រះបរមិន្ទរាជា
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី15.កញ្ញា 2018.ម៉ោង 17:22