បង្រៀនអោយប្រើសតិបញ្ញា និង
អោយដំណោះស្រាយទុក្ខតាមផ្លូវត្រូវ
ថ្ងៃសុក្រ ទី30.ឧសភា 2014.ម៉ោង 18:48

    ព្រះពុទ្ធសាសនាបង្រៀនសង្កាត់ធ្ងន់លើសតិបញ្ញាក្នុងទង្វើរបស់ជីវិត។ អោយចេះកំចាត់សេចក្ដីទុក្ខ ដោយពិចារ​ណា​អោយ​ឃើញ ដើម​ហេតុ​របស់​ទុក្ខ ហើយ​ធ្វើ​កំណែ និង​សំរាយអោយត្រឹមត្រូវតាមសេចក្ដីពិតមិន អោយជឿឬប្រកាន់​យក​ផ្លូវ​ដោះ​ស្រាយ​យ៉ាង​ធូរ​ៗ​ងាយ​ៗ ប្រាស​ចាក​ហេតុ​ផល​។

    ក្នុងចំណុចទី១ ដែលថាពុទ្ធសាសនាបង្រៀនសង្កត់ធ្ងន់លើសតិបញ្ញានោះ «សតិបញ្ញា» ក្នុងទីនេះ ប្រែមក​ពី​ពាក្យ អង់​គ្លេស​ថា Intelligence​។ បើ​និយាយ​តាម​ភា​សា​សាសនា សតិបញ្ញាមិនមែនជាគូគ្នាទេ។ ព្រះពុទ្ធ សាសនារបស់យើង បានប្រើ​សតិ និង​សម្ប​ជញ្ញៈ នឹង​គ្នា ដោយ​បាន​អោយ​ឈ្មោះ​ធម៌​នេះ​ថា ជាធាតុមានឧបការៈច្រើន ដែលចែងក្នុងគម្ពីរ អង្គុត្ដនិកាយទុក្ក​និបាត ដូច​យើង​បាន ស្ដាប់​គ្រប់​គ្នា​ហើយ​។ ចំណែក​សតិ និង ​បញ្ញា លោក​ពុំ​បាន​ប្រើ​ជា​គូ តែ​លោក​ប្រើ​ជា​ពួក នឹង​មាន​ក្នុង​សំនេរខាងមុខ។

    ពាក្យថា «សតិ និងបញ្ញា» ប្រែមកពីពាក្យថា Intelligence នោះ ប្រសិនបើយើងចង់ប្រើពាក្យពុទ្ធសាស​នា​សុទ្ធ យើង​ប្រើ​តែ​បញ្ញា​មួយ​ ក៏​បាន​ណាស់​ទៅ​ហើយ ព្រោះ​បញ្ញា​ល្អ​ ឬ បញ្ញាពិតៗ ដែលគម្ពីរអភិធម្មយើងបានអោយឈ្មោះថា សោ​ភណ​ចេត្ដ​សិក នោះ​ត្រូវ​មាន​សតិ​ នៅ​ក្នុង​នោះ​ផង​ដែរ​ដែល​លោក​អោយ​ឈ្មោះ ម្យ៉ាងទៀតថា បញ្ញាជាសហគតៈជាមួយសតិ។ អ្នកអាន នឹង​បាន​ដឹង​រឿង​នេះ​ជា​ថ្មី តាម​សំនេរ​ របស់​ខ្ញុំ​ខាង​មុខ​។ ដើម្បី​ជា​បន្ទាន់​ ខ្ញុំសូមអ្នកអានសង្កេតថា ធម្មៈជាទូទៅនៃព្រះពុទ្ធសាសនា មិនមានធម្មៈ​ណា​ស្ដី​ដល់​ជំនឿ ហើយ​គ្មាន​ស្ដី​ ដល់​បញ្ញា​ផង​ទេ​។ សទ្ធា​និង​បញ្ញា​ត្រូវ​បានជាប់ទាក់ទងជាមួយគ្នាយ៉ាងណា សតិនិងបញ្ញាត្រូវជាសហគតៈ​ធម៌ នឹង​គ្នា​យ៉ាង​នោះ​ដែរ​ព្រោះ ​ចេត្ដ​សិក​ធម៌​ទាំង​អស់​នេះ​ត្រូវ​បានចាត់ចូលក្នុងសោភណចេត្ដសិកដូចគ្នា។

ជំនឿមានបញ្ញាជាសហគតៈ

    ដើម្បីអោយបានជាលក្ខឋាន ឬគោលការណ៍ដោយជាក់លាក់ ខ្ញុំសូមស្នើគំនោលធម្មៈដែលមាន​សតិ​បញ្ញា​ត្រូវ​បាន​ជាប់​គូ​គ្នា ឬ​ រួម​សហ​​ប្រតិ​បត្ដិ​ការ​គ្នា​តាម​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​រកឃើញដូចនេះ ៖

ក- សម្បរាយិកត្ថៈ ប្រយោជន៍អនាគត ឬពំនោលមួយទៀតថា ធម្មៈជាហេតុធ្វើអោយ មនុស្សអ្នក​អនុវត្ដ​​បាន​សំរេច​នូវ​អានា​គត​សុខ ឬ​បរ​លោក​សម្បត្ដិ ដែល​កម្រ​នឹង​រក បាន​មាន៤​ប្រការគឺ ៖

 • ១ -សទ្ធាសម្បទា ដល់ព្រមដោយជំនឿ
 • ២ -សីលសម្បទា ដល់ព្រមដោយសីល
 • ៣- ចាគសម្បទា ដល់ព្រមដល់ការបរិច្ចាគ (ពលីកម្ម)
 • ៤ -បញ្ញាសម្បទា ដល់ព្រមដោយបញ្ញា

ខ - ធម្មៈដែលធ្វើអោយមនុស្សមានសេចក្ដីក្លាហាន (វេសារជ្ជករណធម៌)មាន៥ប្រការគឺ 

 • ១ -សទ្ធា ជឿរបស់ដែលគួរជឿ
 • ២ -សីល រក្សាកាយវាចាអោយរៀបរយ
 • ៣ -ពាហុសច្ចៈ ភាពជាអ្នកត្រាប់ត្រងច្រើន
 • ៤ -វិរិយារម្ភៈ ប្រារព្ភសេចក្ដីព្យាយាម
 • ៤ បញ្ញា ចេះដឹងជុំវិញរបស់ដែលគួរចេះដឹង

គ - ធម្មៈដែលជាកំលាំង (ពលៈ) និងជាធំ ឥន្រ្ទិយ៍ មាន៥ប្រការគឺ:

 • ១ -សទ្ធា ជឿរបស់ដែលគួរជឿ
 • ២ -វិរយៈ សេចក្ដីព្យាយាម
 • ៣ -សតិ សេចក្ដីរលឹកបាន (ចាំបាន)
 • ៤ -សម្មាសមាធិ សេចក្ដីតាំងចិត្ដមាំមួន
 • ៥ -បញ្ញា ការចេះដឹងជុំវិញហេតុការណ៍

ឃ - ទ្រព្យប្រសើរ (អរិយទ្រព្យ) មាន៧ប្រការ

 • ១ -សទ្ធា ជឿរបស់ដែលគួរជឿ
 • ២ -សីល រក្សាកាយវាចាអោយរៀបរយ
 • ៣ -ហិរិ ខ្មាសអៀនចំពោះទង្វើបាបទុច្ចរិត
 • ៤ ​-ឱត្ដប្បៈ ស្លុតខ្លាចចំពោះទង្វើបាបទុច្ចរិត
 • ៥ -ពាហុសច្ចៈ ភាពជាបុគ្គលបានលឺបានស្ដាប់ច្រើន
 • ៦ -ចាគៈ  លះកាត់ដើម្បីអំណោយ ឬពលិកម្ម
 • ៧ -បញ្ញា  ចេះដឹងស្ដាប់របស់ដែលមានប្រយោជន៍

ង - ធម្មៈរបស់មនុស្សល្អ «សប្បុរសធម៌» មាន៧ប្រការ៖

 • ១ -សទ្ធា ជឿរបស់ដែលគួរជឿ
 • ២ -ហិរិ ខ្មាសអៀនចំពោះទង្វើបាបទុច្ចរិត
 • ៣ -ឱត្ដប្បៈ ស្លុតខ្លាចចំពោះទង្វើបាបទុច្ចរិត
 • ៤ -ពាហុសច្ចៈ ភាពជាបុគ្គលបានលឺបានស្ដាប់ច្រើន
 • ៥ -វិរយៈ ព្យាយាម
 • ៦ -សតិ  រលឹក
 • ៧ -បញ្ញា  ចេះដឹងច្រើន

    អ្នកសិក្សាគប្បីធ្វើសេចក្ដីសង្កេតថា ធម៌ទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានសរសេរមកហើយនេះ សតិ និង បញ្ញានៅកៀក​កើយ​ជិត​ដិត​ជា​មួយ​គ្នា តែ​មិន​មែន​ជា​គូ នឹង ​គ្នា​ទេ គឺ​មាន​តំណែង​ជា​ពួក​នៃ​គ្នា នឹង គ្នា។ ចំណែកសទ្ធា និងបញ្ញា​ជាសហគតៈធម៌ ក្នុងសហ​ប្រតិ​បត្ដិ​ការ ដូច​ដែល​យើង​ធ្លាប់​បាន​ដឹង ធ្លាប់​បាន​ធ្វើ​ការ​កត់​សំគាល់​មក​ហើយ​។

    ការហាមឃាត់មិនអោយដាក់ជំនឿចូលទៅក្នុងផ្លូវប្រាសចាកហេតុផល ដែលអាចធ្វើ អោយខុស ឬ អោយ​ភ្លាត់​​ចាក​សេច​ក្ដី​ពិត​មាន ១០​ប្រ​ការ​ ដែល​​​ពុទ្ធ​សាស​និក​ស្ទើរ​តែ​គ្រប់​គ្នា​ធ្លាប់បានដឹងមកហើយ។ ដើម្បីពង្រឹ​ង​គំនិត និងទំលាក់ចោលនូវ​គំ​ហើញ​ខុស​របស់​អ្នក​អាន និង​អោយ​ទៅ​ជា​ធម្មៈមាន​លក្ខណៈ​ពេញ​លេញ​ដូច​បាន​អាង​មកហើយ ខ្ញុំសូមសរសេរឡើងវិញទៀតមានដូចនេះគឺ

 • ១ -កុំជឿដោយបានលឺតៗគ្នាមក
 • ២ -កុំជឿតាមល្បីល្បាញ
 • ៣ -កុំជឿ តាមដំណឹងដែលចេញពីមាត់មួយទៅមាត់មួយ
 • ៤ -កុំជឿ ដោយផ្អែកអាងទៅលើតំរាក្បួនខ្នាត
 • ៥ -កុំជឿ ដោយគូសដៅខ្លួនអែង
 • ៦ -កុំជឿ ដោយគ្នាន់គ្នេរគិតប៉ាន់ស្មាន
 • ៧ -កុំជឿ ដោយត្រិះរិះគយគន់តាមអាការៈប្រហាក់ប្រហែល
 • ៨ -កុំជឿ ដោយសំអាងវាស្របគំនិត ឬសមតាមគំហើញរបស់ខ្លួន
 • ៩ -កុំជឿ ដោយអាង ឬឃើញថាអ្នកអោយយោបល់ធ្លាប់មានកេរ្ដិ៍ឈ្មោះគួរអោយជឿបាន
 • ១០ -កុំជឿ ដោយរាប់អានថាអ្នកនេះជាគ្រូរបស់ខ្លួន។

    ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ បានធ្វើសេចក្ដីបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា «កាលណាខ្លួនអ្នកបានដឹងដោយខ្លួនឯងថា ធម្មៈទាំងឡាយនេះជា​អកុសល មាន​ទោស អ្នក​ប្រាជ្ញ​លោក​ត្មះ​តិះ​ដៀល​។ អ្នក​ប្រាថ្នា​សេចក្ដីសុខ កាលណាប្រព្រឹត្ដប្រតិបត្ដិធម៌នេះ ការប្រព្រឹត្ដិប្រតិបត្ដិរបស់​ខ្លួន មិន​ត្រឹម​តែ​មិន​បាន ផ្ដល់​សេច​ក្ដី​សុខ​អោយ​ប៉ុណ្នឹង​ទេ​។ គឺ​ត្រលប់​ជា​ផ្ដល់​អោយនូវ សេចក្ដីវិនាស និងសេចក្ដីទុក្ខទៀតផង អ្នកត្រូវលះបង់​ធម្មៈ​នេះ​ចោល​អោយ​អស់ ទើប​សេច​ក្ដី​សុខ​កើត​មាន​ដល់​ខ្លួន​។ ទន្ទឹមគ្នានេះ ធម្មៈទាំងឡាយណាគ្មានកំហុស គ្មានប្រកបដោយទោសអ្នកប្រាជ្ញទាំង​ឡាយ​លោក​សរ​សើរ​។ កាល​ណា​ខ្លួន​អ្នក​បាន​ប្រ​ព្រឹត្ដ​ប្រ​តិ​បត្ដិ​តាម ឬបាន អនុវត្ដរមែងផ្ដល់នូវប្រយោជន៍និងសេចក្ដីសុខជាទីពេញចិត្ដរបស់ ខ្លួន​អ្នក ត្រូវ​រស់​នៅ​ជា​មួយ​ធម្មៈ​ទាំង​ឡាយ​នោះ​គ្រប់​ពេល​វេលា​»​។ ធម្មៈមានទំនាក់ទំនងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះ មិនមែនមានតែក្នុងកាលាម សូត្រ​មួយ​ទេ សូត្រ​ទាំង​ឡាយ​ដទៃ​ទៀត​មាន​ កទ្ទិយ​សូត្រ ជា​ដើម​ក៍​មាន​និយាយ​ដូច​នេះ​ដែរ​។

    ពុទ្ធអោវាទនេះ បស្ចឹមជនគេមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយ គេប្រកាន់យកជាគំនិតស្រាវជ្រាវរកសេចក្ដីពិត ដែល​គេយល់​ថា ត្រូវ​តាម​គំនោល​នៃ​វិទ្យា​សាស្រ្ដ​យ៉ាង​ច្បាស់​លាស់​ផង​។  

ជឿអ្នកដទៃឬជឿខ្លួនឯង

    មានបញ្ហាចោទឡើង បើយើងនិយាយតាមគោលគំនិតកាលាមសូត្រព្រះពុទ្ធសាសនាហាក់ដូចជាមិនបានបង្រៀន​អោយ​ពុទ្ធ​សាស​និក ឬមនុស្ស​ទូ​ទៅ​ជឿ​អ្នក​ដទៃ​ក្រៅ​ពី​ខ្លួន​ឯង​ឡើយ​។ ដូចនេះបញ្ហាស្មុគស្មាញនឹងចេះតែមានតទៅទៀតគ្មានចប់ទេ ព្រោះសេចក្ដីលំបាក​លំបិន ដែល​កំពុង​កើត​ក្នុង​លោក​សព្វ​ថ្ងៃ ឬ​ដែល​នឹង​កើត​ទៅអនាគតនោះ ក៏ព្រោះមនុស្សមានជំនឿតែក្នុងខ្លួនឯង មិនព្រមស្ដាប់មតិ ឬ​សំលេង​អ្នក​ដទៃ​ផង​ឡើយ​។ ន័យ​មួយ​ទៀត​ដែល​ថា​ពុទ្ធ​សាសនា ជាប្រជាធិបតេយ្យ ស្ដាប់សំលេងភាគខាងច្រើនជាប្រមាណគឺ ពិភាក្សា​រឿង​អ្វីៗ​បើ មាន​មតិ​បែក​គ្នា​ជា​ពីរ​ពួក​ឬ​ច្រើន​ជាង​នេះ ត្រូវ​សំរេច​យក​ជា​បានការ តាមមតិភាគច្រើន។ ទ្រិស្ដីនេះដូចជាស្រួលស្ដាប់ស្រួលយល់ហើយ ងាយ​ដល់​ការ​អនុវត្ដន៍​ផង តែ​ដែល​បន្ថែម​ថា មនុស្ស​ត្រូវ​ជឿ​ខ្លួន​ឯងនៅក្នុង គំនិតប្រកបដោយហេតុផលមកទៀត។ ក្នុងរឿងនេះដូចជាមិន អាច​បញ្ចប់​សំនួរ និង​ចំងល់​បាន​ឡើយ​។

    បញ្ហាដែលគេយល់ថាលំបាកឬមានសេចក្ដីស្មុគស្មាញនោះវាពិតជាអញ្ចឹងមែនហើយ ព្រោះរឿងនេះវាធ្លាប់មានការ​ប្រឆាំង​ប្រទាំង ប្រ​ទើស​គ្នាយូរ​មក​ហើយ តែ​ប្រ​សិន​បើ​គេ​យល់​ពុទ្ធ​ចិន្ដាថា ជាធាតុមានលក្ខណៈជាវិទ្យាសាស្រ្ដ ឬមានលក្ខណៈប្រកបដោយ​ហេតុ​ផង​នោះ ភាព​លំបាក និង​ភាព​ស្មុគ​ស្មាញ​របស់​គេ​ក្នុង​រឿង​នេះ​វា​ពុំអាចប្រព្រឹត្ដទៅបានទៀតទេ។ ដើម្បីជាពន្លឺដល់អ្នកអាន ខ្ញុំសូមអោយគំនិតដូចមាន តទៅនេះគឺ៖

    ពុំនោលក្នុងចំណុចថា ពុទ្ធសាសនាបង្រៀនមនុស្សតាមបែបយ៉ាងប្រជាធិបតេយ្យ ឬបង្រៀនមានគោលគំនិតជា​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​នោះ គេ​មិន​ត្រូវ​ភ្លេច​ថា​ធាតុ​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​របស់ពុទ្ធសាសនា គឺប្រជាធិប្បតេយ្យនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសីលធម៌ ឬ​និយាយ​ម្យ៉ាង​ទៀត​ថា​គឺ ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ជា​ប្រជា​ធិបតេយ្យពិតៗផង មានលក្ខណៈជាធម្មាធិប្បតេយ្យមែនៗផង។ ជាពិសេសប្រជា​ធិប្ប​តេយ្យ ជា​មូល​ដ្ឋាន​។ គឺ​មតិ​ភាគ​ច្រើន​ដែល​បាន​ទុក​ដាក់​ជា​គោលគំនិតនៃការអនុម័តិ ឬការវិនិច្ឆ័យ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃធម្មវិន័យច្បាប់​រដ្ឋ​ទើប​យក ជា​បាន​ការ​។ ប្រ​សិន​បើ​គំនិត​ភាគ​ច្រើន​មិន​ប្រ​កាន់​យក​ធម្មវិន័យ ឬច្បាប់រដ្ឋជាបន្ទាត់នៃការអនុម័តិ ក៏ពុំអាចអនុវត្ដកើត ពុំអាចយកជាបាន ការ​ឡើយ​។ ដោយ​អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នេះ​ទើប​ពុទ្ធ​សាសនា កាល​ណា​បើ​មាន​សម័យប្រជុំ លោកតំរូវអោយស្នើញាត្ដិស្នើយោបល់ដោយ​សូត្រ ប្រកាស​អោយ​បាន​ច្រើន​ដង ដើម្បី​ទុក​អោយ​សមា​ជិក​ប្រជុំ មានពេលត្រិះរិះពិចារណាអោយបានល្អិតម៉ត់ចត់ មុន នឹង បញ្ចេញមតិថា «ទេ» ឬ «អើ» យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​ចុះ​មតិ​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​តែ​មាន​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវមានប្រសិទ្ធិភាពជាងមតិភាគតិច។ ដូចនេះទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រះ​អង្គ​បដិ​សេធ​មតិ​បុគ្គល ឬ ​គណៈ ​ហើយ​យក​មតិ​សង្ឃ​ជា​មតិ​វិនិច្ឆ័យ​ជា​ដាច់​ខាត​។ ព្រោះអ្វី? ព្រោះមតិភាគច្រើនទោះជាដូចម្ដេចម្ដា ក៏គង់ មាន​ប្រ​សិទ្ធិ​ភាព មាន​ពន្លឺ​ជាង​មតិ​ភាគ​តិច​ជា​និច្ច​។ ប្រ​សិន​បើ​អង្គ​ប្រ​ជុំ​មាន​សមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នា តែបើភាគច្រើន មានសមត្ថភាព ទន់ខ្សោយ​ជាង​ភាគ​តិច​នោះ បញ្ហា​មុខ​ជា​មិន​ឈប់​ចោទ​ទេ​។ ដោយ​អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នេះទើបព្រះពុទ្ធសាសនាទាញស្មារតីអ្នកវិនិច្ឆ័យ អោយ​លះ​បង់​គតិ​ធម៌​បួន​។ ខ្ពស់​ជាង​នេះ​គឺ​មហា​ជន​ល្ងង់​មិន​អោយ​ធ្វើ​ការ​ដំណាង​ជាតិ​។

    ចំណុចមួយទៀត ពុទ្ធសាសនាបានសរសើរបុគ្គលដែលមានការសិក្សាច្រើនមានបញ្ញាវាងវៃពីកំណើត មានការ​ពិសោធន៍​ក្នុង​ការ​ងារ មាន​គំនិត​ប្រកប​ដោយ​ពន្លឺ​ក្នុង​គតិ​លោក​ គតិ​ធម៌មានចំបាស់ក្នុងការអនុវត្ដន៍បានទទួលផលល្អច្រើនលើកច្រើនគ្រាមកហើយ មាន​ជីវិត​រស់​ក្នុង​ព្រហ្ម​វិហា​យូរ​មក​ហើយ​។ ជា​មួយ​គ្នា​នេះ ខ្លួន​យើង​ជា​មនុស្ស​រស់នៅលើបង្អែកនៃគំនិតជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ដែលពុទ្ធ​សាសនា​ចង​ថា អបរ​បច្ចយោ​ ប្រែ​ថា​មនុស្ស​រស់​នៅ​ដោយ​គ្មាន​អ្នក​ដទៃ​ជា​បច្ច័យ។ ក្នុងន័យថា គេគ្មានជំនឿ គ្មានសេចក្ដីទុកចិត្ដលើគំនិតគំហើញរបស់​អ្នក​ដទៃ​ដែល​ចេះ​តែ​បង្ហាញ​យោ​បល់​តាម​អារម្មណ៍ តាម​កំលាំងបាយរបស់ខ្លួនគ្មានត្រូវតាមសេចក្ដីពិត។ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះខ្លួន​គេជា​មនុស្ស​មាន​គំនិត​ភ្លឺ មាន​យោ​បល់​ស្វាង​ដែល​ធ្លាប់​បាន​អនុ​វត្តន៍ ចេញផលល្អមកហើយ មនុស្សដែលគ្មានបានដឹងអ្វីដោយខ្លួនឯង ដំណឹងអ្វីៗ ចាំ​តែ​គេ​ប្រាប់គេ​និយាយ​គេ​ពន្យល់​មនុស្ស​ធុន​នេះ​មាន​ជីវិត​រស់​នៅ ឆ្ងាយពីពន្លឺនៃសេចក្ដីពិតពន់ពេកណាស់។ ពុទ្ធភាសិតថា វិរិយេទុក្ខមច្ចេតិ គេ​ឆ្លង​អន្លង់​ទុក្ខ​បាន​ដោយ​អាស្រ័យ​សេច​ក្ដី​ព្យា​យាម​ដែល​មាន​បញ្ញាជាដៃគូនោះ ភាសិតនេះបានសង្កត់ធ្ងន់លើកំហំ និង ពន្លឺ ប្រសិនបើយើង អនុ​វត្ដន៍​ភាសិត​នេះ​បាន ប្រជា​ធិប​តេយ្យ ធម្មា​ធិ​បតេយ្យ​ក្ដី នឹង​មាន​វឌ្ឍន​ភាពដល់ទិសដៅរបស់មនុស្សជាមិនខាន ដរាបណាគេខំស្រាវជ្រាវ សាក​ល្បង​ពិសោធន៍​អោយ​ឃើញ​សេច​ក្ដី​ពិត​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​រឿយ​ៗ លុះត្រាបានជួបសេចក្ដីពិតឬភាពភ្លឺស្វាងដោយខ្លួនឯង។ ដរាបនោះទើប គេមាន​ជំនឿ​មួយ​បែប​ដែល​មិន​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​អា​ស្រ័យ​ការ​គូស​ដៅ ឬ​ស្ដាប់​សេច​ក្ដី​បំភ្លឺ​របស់អ្នកដទៃ។ នេះជាគុណសម្បត្ដិពិសេសរបស់មនុស្ស ដែលពុទ្ធ​សាសនា​ត្រូវ​ការ​ចង់​បាន​។ តែ​អស់​រយៈ​កាល​យូរ​ណាស់​មក​ហើយ​មនុស្ស​បែប​នេះនៅតែមានមិនច្រើនដដែល។ តើដល់ពេលណា ទៅទើប​ខ្មែរ​យើង​មាន​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យនិង​ ធម្មា​ធិបតេយ្យ​សម្បូណ៍​បាន​?​។

   ជាបុគ្គលាធិដ្ឋាន ខ្ញុំសូមលើកយកតួយ៉ាង២-៣ មកប្រកបរឿងដើម្បីអោយអ្នកសិក្សាមានគំនិតយល់ សេចក្ដីច្បាស់លាស់មានដូចនេះ

    តួយ៉ាងសន្មតថា បុរសឈ្មោះក មិនធ្លាប់បរិភោគផ្លែធូរេនម្ដងណាសោះ បើគេអោយឈ្មោះ ក ធ្វើសេចក្ដីបំភ្លឺអំពី​រស​ជាតិ​ធូរេន ឈ្មោះ ​ក អាច​បំភ្លឺ​គេ​បាន​ដោយ​ដៅ​ស្មាន តាម​បាន​លឺ​អ្នក​ដទៃនិយាយប្រាប់។ តែបើអោយឈ្មោះខ ដែលធ្លាប់អាស្រ័យផ្លែធូរេន ធ្វើសេចក្ដី​បំភ្លឺ​វិញ ទោះ​ណា​ជា​មាន​សេច​ក្ដី​មិន​ច្បាស់​លាស់​ដូច​ខ្លួនឯងដឹងក្នុងពេលទទួលទានផ្លែធូរេន ក៏គង់មានសេចក្ដីងាយស្ដាប់ ឬចូលចិត្ដបាន​ច្រើន​ជាង ឈ្មោះ ​ក ដែល​គ្នា​ ធ្វើ​សេច​ក្ដី​បំ​ភ្លឺ​ដោយ​គ្មាន​បាន​ដឹង​រស​ជាតិ​ធូរេន​សោះ​ហ្នឹង​ដែរ​។

    តួយ៉ាងទី២ ឈ្មោះក មិនធ្លាប់បានទៅប្រទេសអាមេរិកម្ដងណាឡើយតែបានដឹងដោយសារអ្នកធ្លាប់ទៅគេនិយាយប្រាប់ថា យ៉ាង​ដូច​នេះ យ៉ាង​ដូច​នោះ​។ ដំណឹង​នេះ​បើ​ប្រៀប​ធៀប​ទៅ​នឹង​ឈ្មោះខ ដែលគេធ្លាប់បានទៅស្រុកអាមេរិកឃើញថាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់​។ ដូច​នេះ ការ​ជឿ​ខ្លួន​ឯង​ល្អ ឬ​ជឿ​អ្នក​ដទៃ​ល្អ ត្រូវ​បាន​ជា​កម្ម​វត្ថុ​នៃ​ការ​ពិចារណាសំរាប់ខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នា។

    តួយ៉ាងទី៣ ឈ្មោះក អានអក្សរខ្លួនឯងមិនចេញត្រូវមានអ្នកដទៃអានជំនួស។ ឈ្មោះ ខអានអក្សរខ្លួនឯងចេញ អ្នក​ទាំង​ពីរ​នាក់ បើ​យើង​លើក​យក​មក​ប្រៀប​ធៀប​តំលៃ​គ្នា តើអ្នកណាគ្រាន់បើជាងអ្នកណា។ នេះក៏ជាកម្មវត្ថុរបស់យើងក្នុងការវាយតំលៃនៃ ជន​ទាំង​ពីរ​នាក់​នេះ​ទៀត​ដែរ​។​ ដើម្បី​ជា​ពន្លឺ​ខ្ញុំ​សូម​បញ្ជាក់​ថា​ជំនឿ​ខ្លួន​ឯងក្រោយដែលគេបានពិសោធន៍ក្រោមបន្ទាត់នៃហេតុផល នៃវិចារណញ្ញាណ ឃើញ​បាន​ច្បាស់​តាម​សេច​ក្ដី​ពិត​ហើយ ជំនឿ​នេះ​ជា​ធាតុ​ល្អ​បំផុត​ ជាជំនឿគ្មានលាយឡំដោយចំងល់ជាជំនឿដែលគេចូលចិត្ដដោយខ្លួនគេ ជា​ជំនឿ​ដែល​គេ​ឃើញ​ច្បាស់​ដោយ​ខ្លួន​គេ​។​ ជា​មួយ​នឹង​ជំនឿ​បែប​នេះ​គេ​គ្មានការសំគាល់ខុស គ្មានគំនិតស្រម័យ គ្មានភាពងងឹតនិងភាព គ្មានភាព​ជាក់​លាក់ ដែល​ពុទ្ធ​សាសនា​ហៅ​ថា ជំ​នឿ​មាន​បញ្ញា​នៅ​ខាង​ក្នុង ឬជំនឿប្រកបដោយពន្លឺ ដែលវឌ្ឍនជននិងអរិយជន ត្រូវការចង់ បាន។ និយាយ​ខ្លី​ៗ គឺ​ជំនឿ​មាន​បញ្ញា​ត្រួត​ត្រា​មាន​ពន្លឺ​គំនិត​មួយ​បំភ្លឺ​ផ្លូវ ដែល​យើង​អាច​អោយ​ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតថា ជំនឿមានកំណើតដោយ អាស្រ័យចំបាស់របស់​ខ្លួន​ពុំ​មែន​ដោយ​អា​ស្រ័យ​ពំនោល​អ្នក​ដទៃ​។